Krafttjänster

KRAFTTJÄNSTER


I många projekt arbetar vi nära vår uppdragsgivare och blir då en extra resurs som kan bidra  med kompetens och kreativa lösningar.


Tillhandahållna tjänster:


- Uppdragsledning

 

- Projektering


  • Ställverk
  • Transformatorer
  • Stationer
  • Vindkraftverk
  • Solceller
  • Billaddningsstruktur


- Konstruktion / dokumentation


  • Beräkningar och selektivplaner
  • Skyddsinställningar
  • Selektivplaner (överström och jordfel)

 

- Riskanalys


Kraftcon Sörmland AB

jorgen@kraftcon.se

070-323 59 95