Home

KRAFTKONSULT

Vi är ett konsultbolag inom Elkraft med specialkompetensen inmätning och inspektion med drönare.Inom Elkraft jobbar vi med Projektledning, projekt­ering, beredning, kon­struk­tion, uppdragsledning och prov­ning av elkraft­anläggningar på både låg och högspänning.


Med drönare utför vi inspektioner av bland annat ledningsnät, vindkraftparker och större solcellsanläggningar.


Inmätningar och karteringar genererar 3D-vyer som kan integreras i CAD / BIM miljöer och läggas in i önskade kordinatsystem.


Vi utför mestadels uppdrag åt nätägare, byggentreprenörer och inom industrin.