Säkerhet

FLYGSÄKERHET

Vi har lång erfarenhet inom flyget.


För att hålla en hög flygsäkerhet följer vi de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart.


Vi följer teknikutvecklingen och debatten för att drönare och allmänflyg skall kunna samsas om luftrummet på ett säkert sätt.


Jörgen Carlsson som är grundare till bolaget är även utbildad inom allmänflyget och flygfotograf.


- Bakgrund som helikoptermekaniker i försvarsmakten.
- Flygfotograf sedan 2005

- Pilot på UL sedan 2003

- Helikopterpilot sedan 2012

- Paramotorlicens sedan 2005

- Fallskärmscertifikat sedan 2001

- FlygInstruktör på UL sedan 2019